Logo cukrárna, kavárna Choceň

Podmínky užití webových stránek

Webové stránky www.cukrarnachocen.cz jsou firemní webovou prezentací cukrárny V uličce Choceň. Majitelem webu je CUKRÁRNA CHOCEŇ s.r.o., IČ: 14095564 se sídlem Prokopská 287, Choceň, 565 01. Tato webová stránka je čistě anonymní, nepoužívá cookies, GA ani jiné analytické nástroje.

Veškerý obsah tohoto webu je poskytován bez jakékoliv záruky. Majitel nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé užíváním webu, výpadky, chybami nebo odkazy směřující na webové stránky třetích stran. Celé webové stránky jsou chráněny autorským právem - není možné obsah přebírat, kopírovat ani ho dále rozšiřovat. Výjimkou může být použití čistě pro osobní, nekomerční účely, ideálně s uvedením zdroje. O případný souhlas k užití obsahu je možný e-mailem info (a) cukrarnachocen.cz.

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení návštěvníci tohoto webu, nesbíráme o Vás žádné zbytečné údaje, nechceme od Vás nic vyplnit ani podepsat. Údaje které zde o nás najdete slouží výhradně k tomu, aby jste nás mohli kontaktovat za účelem dotazu, objednávky nebo schůzky. (Neslouží k tomu, že si je zkopírujete a budete nám volat, psát a nabízet zboží, služby a tak podobně). Chováme se k sobě ohleduplně. Považujeme osobní údaje za cenné informace a podle toho s nimi také nakládáme.

Správcem osobních údajů je: CUKRÁRNA CHOCEŇ s.r.o., IČ: 14095564
Účely zpracování: Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely: Vyřízení objednávky, případné reklamace a vytvoření kopie nákupního dokladu.
Rozsah zpracovávaných údajů : Zpracovávám jen nezbytně nutné údaje, abych Vám mohl nabídnout kvalitní zboží, včastné dodání a služby na míru. Jméno, příjmení, oslovení. Adresu pro zařízení služby a příp. doručení objednaného zboží. Telefonní číslo, E-mailovou adresu.
Příjemci osobních údajů: Vaše osobní údaje nikomu třetímu nepředáváme ani neprodáváme.
Doba uložení osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracovávám pouze po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování: Vyřízení objednávky: nejdéle 36 měsíců od vystavení daňového dokladu. Vyřízení reklamace: nejdéle 12 měsíců od ukončení reklamačního řízení. Uchování historie nákupů pro účely nabídek: nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu. Zařízení služby, dopravě objednaného zboží: nejdéle 48 měsíců od ukončení poskytování služby.
Vaše práva: Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Na úředně ověřenou písemnou žádost Vám zašleme, jaká data o Vás mám, opravím Vaše osobních údaje, vymaži osobní údaje - pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána a nebude to v rozporu z nařízením Finanční správy, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení , cizinecké nebo státní bezpečnosti.
Legislativa: Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na:
1.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
2. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017
3. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

Telefon: 739 420 957 | Email: info(a)cukrarnachocen.cz | Adresa: Prokopská 287 Choceň

© 2016 Cukrárna "V uličce" Choceň - cukrárna, kavárna, prodejna zmrzliny.
Všechna práva vyhrazena - Podmínky užití webu